Βερτιτσίλιο στην Ελιά: Ένας πλήρες οδηγός για τους Ελαιοπαραγωγούς.

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

Βερτιτσίλιο στην Ελιά: Ένας πλήρες οδηγός για τους Ελαιοπαραγωγούς.

Βερτιτσίλιο στην Ελιά: Ένας πλήρης οδηγός για τους Ελαιοπαραγωγούς.

Περιεχόμενα

 • 1.1 Βερτισιλλίωση στην Ελιά.
 • 1.2 Περιγραφή και μορφές εκδήλωσης της ασθένειας.
 • 1.3 Ο μύκητας που προκαλεί την ασθένεια και τρόποι μετάδοσης.
 • 1.4 Αντιμετώπιση της Βερτισιλλίωσης στην ελιά.
 • 2.1 Επίσκεψη της Sidiropoulos Fertilizers στην Περιοχή της Χαλκιδικής.
 • 2.2 Η εμπειρία της γεωπόνου Δέσποινας Τσουλναράς.
 • 2.3 Tο Βίντεο της συνέντευξης.
 • 3.1 Προτάσεις: H Sidiropoulos Fertilizers προτείνει Organic Max.

1.1 Βερτισιλλίωση στην Ελιά. 

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

Η βερτισιλλίωση της ελιάς είναι η σοβαρότερη και η πιο διαδεδομένη ασθένεια παγκοσμίως στην καλλιέργεια της ελιάς. Εξαιτίας της εντατικής καλλιέργειας αλλά και τις αύξησης των εκτάσεων, το παθογόνο, όπως θα δούμε και παρακάτω (Verticillium Dahliae), που προκαλεί την ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα είναι να χάνεται κάθε χρόνο μεγάλο φυτικό ‘κεφάλαιο’ γεγονός που φέρνει πονοκέφαλο στους αγρότες που έρχονται αντιμέτωποι με το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά εδάφη πλέον να θεωρούνται ακατάλληλα για καλλιέργεια για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να σημειώσουμε πως ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τους γεωπόνους και συνεργάτες της Sidiropoulos Fertilizers η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε χρόνο!
Αν θες να μάθεις περισσότερα για την καλλιέργεια της ελιάς και τα σημαντικότερα για αυτήν στοιχεία κάνε κλικ εδώ!

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

(Παρακάτω, στο κεφάλαιο 2.1 μπορούμε να δούμε και Βίντεο, που η γεωπόνος Δέσποινα Τσουλναρά μας παρουσιάζει δεντρά από ελαιώνα στην Χαλκιδική. Τα δέντρα είναι προσβεβλημένα από το Βερτιτσίλιο στην ελια. Μας εξηγεί τι εφαρμόσαμε για να βοηθήσουμε τα δέντρα αυτά.) Από την ενημέρωση που έχουμε καθώς και τις δικές μας επισκέψεις σε κτήματα, διαπιστώνουμε οτι το Βερτιτσίλιο στην ελιά ξεραίνει πολλά δέντρα κάθε καλλιεργητική περίοδο. 

1.2 Περιγραφή και μορφές εκδήλωσης της ασθένειας.

Η ασθένεια του Βερτιτσίλιου στην ελιά προσβάλλει δένδρα κάθε ηλικίας και παρατηρείται είτε σε μεμονωμένα δέντρα ή γενικεύεται σε μεγάλο αριθμό δένδρων μέσα στον ελαιώνα μας. Η ασθένεια εκδηλώνεται με δύο μορφές:

α) Με το σύνδρομο του απότομου μαρασμού ή αποπληξία. Η ασθένεια εξελίσσεται ραγδαία.  Η αποπληξία εμφανίζεται συνήθως σε μικρής ηλικίας δέντρα. Τα φύλλα κουλουριάζονται προς τα κάτω, παίρνουν χρώμα έντονο και καστανό ή τεφρό, χάνουν την στιλπνότητά τους και τελικά αποξηραίνονται, ενώ παραμένουν πάνω στα κλαδιά. Ξεραίνονται και τα κλαδιά και οι οφθαλμοί και τελικά το δέντρο νεκρώνεται. 

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

β) Στην δεύτερη μορφή η ασθένεια του Βερτιτσίλιου στην ελιά είναι χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση εκδηλώνεται ημιπληγικά. Δηλαδή, τα συμπτώματα εμφανίζονται σε μεμονωμένα δέντρα ή σε κηλίδες λίγων δένδρων ή σε μερικούς κλάδους του δέντρου. Τα φύλλα αποξηραίνονται και πέφτουν όπως επίσης ξεραίνονται και οι προσβεβλημένοι κλάδοι.  

Επίσης, και για τις δύο περιπτώσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεταχρωματισμός των αγγείων του ξύλου στην ελιά είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Λόγω της απουσίας του μεταχρωματισμού είναι δύσκολη η διάγνωση της ασθένειας, για αυτό για μια πιο ασφαλή διάγνωση είναι απαραίτητη η απομόνωση του παθογόνου

1.3 Ο μύκητας που προκαλεί την ασθένεια και τρόποι μετάδοσης.


Το Βερτιτσίλιο στην ελιά είναι μια επικίνδυνη αδρομύκωση ( Αδρομύκωση είναι φραγή των αγγείων του ξύλου του δέντρου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταφερθούν στο εσωτερικό του φυτού μας νερό και θρεπτικά συστατικά) και το φυτοπαθογόνο που είναι υπεύθυνο για την ασθένεια αυτήν στην χώρα μας είναι ο μύκητας Verticillium Dahliae. Ο μύκητας αυτός δεν προσβάλλει μόνο την ελιά, αλλά και το αμπέλι, τα πυρηνόκαρπα, διάφορα κηπευτικά ακόμα και αυτοφυή. Ο συγκεκριμένος μύκητας μπλοκάρει τα αγγεία του φυτού καθώς ανεβαίνει μαζί με τους χυμούς, με αποτέλεσμα το φυτό να μην μπορεί να προσλάβει ούτε νερό αλλά και ούτε θρεπτικά στοιχεία. Ο μύκητας που προκαλεί το Βερτιτσίλιο στην ελιά διατηρείται στο έδαφος και επιβιώνει για πολλά χρόνια. Αυτό συμβαίνει ακόμα και χωρίς την παρουσία κάποιου ευπαθούς ξενιστή. Η τοπική διασπορά των μολυσμάτων του Βερτιτσίλιου της ελιάς μπορεί να γίνει με:

 1. Με το νερό.
 2. Τα υπολείμματα της καλλιέργειας.
 3. Διάφορα ζιζάνια που αποτελούν ξενιστές του.
 4. Με μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους.
 5. Ένας ακόμη σοβαρός παράγοντας διασποράς του μολύσματος, είναι το νερό του ποτίσματος το οποίο έχει περάσει προηγουμένως από μολυσμένο έδαφος. 
Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

*Σε μεγάλες αποστάσεις το παθογόνο μεταφέρεται κυρίως με το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Το παθογόνο που προκαλεί την Βερτισιλλίωση στην ελιά, εισέρχεται στο φυτό κυρίως από τις ρίζες καθώς η βερτισιλλίωση είναι μια εδαφογενής ασθένεια. Βέβαια υπάρχουν και δεδομένα όπου η μόλυνση μπορεί να γίνει και από πληγές κλαδέματος, αρκεί να υπάρχει άφθονο μόλυσμα επάνω στο ψαλίδι. Ωστόσο, η πιθανότητα μετάδοσης του μύκητα από το υπέργειο τμήμα  είναι μικρή. 

1.3 Αντιμετώπιση της Βερτισιλλίωσης στην ελιά.

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

Η βερτισιλλίωση στην ελιά, δυστυχώς δεν θεραπεύεται. Δεν υπάρχει κάποιο χημικό σκεύασμα στην αγορά που να σκοτώνει τον μύκητα που προκαλεί το Βερτιτσίλιο στην ελιά. Κοινός δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο για το βερτιτσίλιο στην ελιά. Η αντιμετώπιση της ασθένειας βασίζεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και στην στήριξη του φυτού με δυνατά θρεπτικά μέσα και ωφέλιμους μικροοργανισμούς ώστε να αντιστέκεται στην καταστροφή που προκαλεί ο μύκητας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές που περιορίζουν την διασπορά του μολύσματος. Για παράδειγμα:

 1. Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και υποκειμένων.
 1. Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. 
 1. Εφαρμογή εξειδικευμένων λιπασμάτων θρέψεις.
Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα
 1. Εκρίζωση ή καταστροφή των ασθενών δέντρων.
 1. Αποφυγή γειτνίασης ή συγκαλλιέργειας με ευπαθείς ξενιστές.
 1. Ηλιοαπολύμανση του εδάφους.
 1. Πότισμα με σταγόνες και όχι με αυλάκια.
 1. Αποφυγή καλλιέργειας σε αγρό με ευπαθή προηγηθείσα καλλιέργεια. 
 1. Συστηματική καταπολέμηση των ζιζανίων.

2.1 Επίσκεψη της Sidiropoulos Fertilizers στην Περιοχή της Χαλκιδικής.

Η Sidiropoulos Fertilizers πραγματοποιεί επίσκεψη στην Χαλκιδική, στην περιοχη της Νέας Ολύνθου.

Εκεί συναντά την γεωπόνο, παράλληλα και ελαιοπαραγωγό Δέσποινα Τσουλναρά. Η  Δέσποινα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το Βερτιτσίλιο στην ελιά. Εμπιστεύτηκε τα προϊόντα θρέψης της Sidiropoulos Fertilizers που προτείνει για τις ελιές. Είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα και για αυτό θέλησε να έρθει σε επαφή μαζί μας. Μας μίλησε για την εμπειρία της όσον αφορά την συνεργασία και της χρήση των λιπασμάτων της Sidiropoulos Fertilizers και συγκεκριμένα του εδαφοβελτιωτικού, Organic Max και θέλει να την μοιραστεί μαζί σας. Έτσι, η Δέσποινα Τσουλναρά μίλησε μαζί με τον Γεωπόνο της Sidiropoulos Fertilizers κ.Μάκη Κουτζημπασόπουλο , και μας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα που είχε η χρήση του Organic Max στο Βερτιτσίλιο στην ελιά. Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά για το προϊόν  που χρησιμοποίησε. Διάβασε παρακάτω αυτά που μας είπε.

2.2 Η εμπειρία της γεωπόνου Δέσποινας Τσουλναράς.

Διάβασε αυτά που μας είπε: 

Μάκης Κουτζημπασόπουλος: Γεια σας. Μάιος του 2022, βρισκόμαστε στην Χαλκιδική στην περιοχή της Νέας Ολύνθου. Μαζί μας είναι και η γεωπόνος, η Δέσποινα Τσουλναρά. 

Δέσποινα Τσουλναρά: Χαίρεται. 

Μάκης Κουτζημπασόπουλος: Γεια σου Δέσποινα. Είμαστε σε ένα χωράφι το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα με Βερτιτσίλιο, όπως μπορείτε να δείτε. Η Δέσποινα θα μας πει τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο χωράφι και κατά πόσο βλέπει αν τα δέντρα μας προχωράνε και πάνε καλύτερα.

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

Δέσποινα Τσουλναρά: Ωραία. Ας συζητήσουμε λοιπόν για το τι κάναμε. Το πρόβλημα εδώ είναι πολύ μεγάλο όσον αφορά το Βερτισίλιο. Παλαιότερα περνούσε ρέμα οπότε η υγρασία ήταν αρκετή, είναι εμφανές οτι ο κορμός πλέον είναι διαφορετικός από τον αρχικό. Η επέμβαση που κάναμε ήταν τον Νοέμβριο με Organic Max με υδρολίπανση. Η εφαρμογή του βλέπουμε ότι έχει πολύ καλή απόδοση με βάση το δείγμα που έχουμε πίσω μας (μάρτυρας). Υπάρχουνε και δέντρα τα οποία είναι μάρτυρες και δεν δέχτηκαν την συγκεκριμένη λίπανση. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Σε περίπου δύο εβδομάδες θα ακολουθήσει δεύτερη εφαρμογή για να δούμε πως θα εξελιχθεί και η άνθηση και τα αποτελέσματα φυσικά είναι θεαματικά! Αυτό το συγκεκριμένο είναι μάρτυρας δεν έχει δεχτεί υδρολίπανση. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι τεράστια, είναι ελάχιστα πλέον τα φύλλα που έχουν απομείνει.

Μάκης Κουτζημπασόπουλος: Ναι δεν εχει βλάστηση. Σε αυτά εδώ κάτω?

Δέσποινα Τσουλναρά: Σε αυτά έγινε ακριβώς ότι και στο πρώτο δέντρο μας. Έχουν δεχτεί την υδρολίπανση με Organic Max, η κατάσταση ήταν παραπλήσια. Βλέπουμε ότι έχουν αρκετό φύλλωμα, αρκετες ταξιανθίες που ελπίζουμε οτι θα δώσουν τον ανάλογο καρπό φέτος. 

Μάκης Κουτζημπασόπουλος: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά, υγεία και καλές παραγωγές ευχόμαστε σε όλους.

Δέσποινα Τσουλναρά:Να’στε καλά ευχαριστούμε.

Μάκης Κουτζημπασόπουλος: Ευχαριστούμε Δέσποινα.

2.3 Tο Βίντεο της συνέντευξης.

Παρακάτω, στο βίντεο που ακολουθεί, δείτε όλα όσα μας είπε για το βερτιτσίλιο στην ελιά η γεωπόνος Δέσποινα Τσουλναρά και για την εφαρμογή του Organic Max στα προβληματικά δέντρα της.

Στιγμιότυπο της συνέντευξης.

3.1 Προτάσεις: H Sidiropoulos Fertilizers προτείνει Organic Max.

Το Organic Max είναι ένα λίπασμα οργανικής ουσίας σε υγρή μορφή άμεσα απορροφήσιμη από τα φυτά.

Προέρχεται από την επιστήμη της βιοτεχνολογίας. Είναι εμπλουτισμένο με ωφέλιμους μικροοργανισμούς που ανταγωνίζεται τους παθογόνους, φουλβικά οξέα μικρού μοριακού βάρους πεπτίδια και ζύμες. Η εφαρμογή του Organic Max με ριζοπότισμα επιτυγχάνει:

Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα
 • Ζωντανεύει και συντηρεί τα δέντρα που έχουν προσβληθεί απο Βερτιτσίλιο. 
 • Εμπλουτισμό του εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς που δρουν ανταγωνιστικά στους παθογόνους. 
 • Βοηθάει το δέντρο μας στην αντοχή και αντιμετώπιση του Βερτιτσίλιου.
 • Αυξάνει έμμεσα την ανθεκτικότητα των φυτών σε ασθένειες.
 • Αυξάνει την βλάστηση νέον βλαστών.
 • Μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτικότερα προϊόντα.
 • Ενεργοποιεί τον Σίδηρο που βρίσκεται στο έδαφος.
 • Αναπτύσσει το ριζικό σύστημα των φυτών, ενεργοποιεί τα λιπάσματα και τα στοιχεία που είναι στο έδαφος υπό μορφή αδιάλυτων αλάτων.
 • Εμπλουτίζει το έδαφος άμεσα με οργανική ουσία.
Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

Όλα αυτά έχουν σαν θετική συνέπεια την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και των δέντρων, με αποτέλεσμα δυναμική παραγωγή, αυξημένες αποδόσεις και άριστη ποιότητα καρπών.

To Organic Max είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και για όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.

 Λίπασμα πλούσιο σε Φουλβικά και Χουμικά οξέα που βοηθάει το δέντρο μας στην αντιμετώπιση του Βερτιτσίλιου. Η εφαρμογή του γίνεται με ριζοπότισμα και η δόση είναι 10 λίτρα το στρέμμα. 

Για οποιαδήποτε απορία και περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 23310-29503 (Παρ-Δευ 8-16). Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα πατώντας το μπλε κουμπάκι κάτω αριστερά. Φροντίστε μαζί με την ερώτηση σας να αφήσετε και κάποιο στοιχειό επικοινωνίας αν συνδεθείτε σαν επισκέπτης!

Αν σας άρεσε το άρθρο μας δείτε και άλλα άρθρα και Video από εμάς, όπως για παράδειγμα:

Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο youtube Sidiropoulos Fertilizers!

Related posts

Αποτελέσματα παραγωγών στα Ακτινίδια. Λίπανση Ακτινιδιάς

Λίπανση Ακτινιδιάς: Αποτελέσματα Παραγωγών σε Ακτινίδια με Organic Max!

1.1 Λίπανση Ακτινιδιάς: Αποτελέσματα Παραγωγών σε Ακτινίδια με Organic Max! Η λίπανση της Ακτινιδιάς είναι ένα μεγάλο κομμάτι για τους Ακτινιδοπαραγωγούς. To Organic Max και η καθοδήγηση της Sidiropoulos Fertilizers τους έχει λύσει πραγματικά...

Περισσότερα
Αποτελέσματα πριν και μετά στο ακτινίδιο με organic max

Μαρτυρία Παραγωγού: “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδια!”

“Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδια!” “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδιά μου” μας αναφέρει χαρούμενος ο παραγωγός Ακτινιδιάς κ.Τάσος. Μια λύση που πραγματικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει μιας και είχε δοκιμάσει τα...

Περισσότερα
Μαρτυρία παραγωγού με ακτινίδια. ΤΟ καλύτερο το Organic max

 Μαρτυρία Παραγωγού: “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο”

Μαρτυρία Παραγωγού: “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο” “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο” συμπεραίνει ο παραγωγός Ακτινιδιάς κ.Θεόφιλος. Συμπέρασμα καθόλου υπερβολικό καθώς στο κτήμα του, που βρίσκεται στην επισκοπή Νάουσας, έχει δοκιμάσει άπειρα σκευάσματα για...

Περισσότερα

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώστε άμεσα με τα τελευταία νέα μας