Early Pro

ο Early Pro A και Early Pro B είναι υγρά διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου και ασβεστίου που εφαρμόζονται σε συνδυασμό σε δέντρα που βρίσκονται σε λήθαργο.
Ο ψεκασμός πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την έκπτυξη των οφθαλμών με σκοπό την διακοπή του ληθάργου και την ομοιομορφία στην έκπτυξη των οφθαλμών.
Ο ψεκασμός τους συντελεί στην πρωίμιση της έκπτυξης των οφθαλμών, στην μείωση των τυφλών οφθαλμών και στην καλή και ομοιόμορφη ανθοφορία.

Συσκευασίες σκευάσματος:

  • Μπετόνι 5 λίτρων
  • Μπετόνι 10 λίτρων
  • Μπετόνι 20 λίτρων
Κατηγορία:

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Κεράσια: Διαφυλλική εφαρμογή με 8lt Early Pro A + 5lt Early Pro B σε 100lt τελικού διαλύματος, 45 (±5) μέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.
Ακτινίδια: Διαφυλλική εφαρμογή με 9lt Early Pro A + 6lt Early Pro B σε 100lt τελικού διαλύματος, 45 (±5) μέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.
Επιτραπέζια Σταφύλια: Διαφυλλική εφαρμογή με 16lt Early Pro A + 6lt Early Pro B σε 100lt τελικού διαλύματος, 60 (±5) μέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.

Early Pro A

Σύνθεση

Β/Ο

Β/Β

Άζωτο (Ν) (ολικό) 14% 19%
Άζωτο (Ν) (αμμωνιακό) 3% 4%
Άζωτο (Ν) (νιτρικό) 5,5% 7,5%
Άζωτο (Ν) (ουρικό) 5,5% 7,5&
Ασβέστιο (CaO) 5% 6,7%

Ealry Pro B

Σύνθεση

Β/Ο

Β/Β

Άζωτο (Ν) (ολικό) 14% 19%
Άζωτο (Ν) (αμμωνιακό) 6% 8,1%
Άζωτο (Ν) (νιτρικό) 8% 10,9%
Ασβέστιο (CaO) 6% 8,1%