Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο και κεράσι με Early Pro!

Τελοσ στον ληθαργο σε κερασι.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο

Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο και κεράσι με Early Pro!

Τέλος στον λήθαργο σε Ακτινίδιο και Κεράσι με Early Pro!

Παρακάτω, στις εικόνες που ακολουθούν από αποδεικτικά χωράφια καλλιέργειας Κερασιάς και Ακτινιδιάς βλέπουμε τα θεαματικά αποτελέσματα του Early Pro. Όχι μόνο βοήθησε στην διακοπή του λήθαργου αλλά είχαμε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα με τη χρήση του που Θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ακτινίδια στην περίοδο του μπουμπουκιού και στην περίοδο της ανθοφορίας με εφαρμογή early pro
Λεπτομέρεια από Ακτινίδια ψεκασμένα με Early Pro

Περιεχόμενα

1. Εφαρμογή του Early Pro στα κεράσια και αποτελέσματα.

1.2 Βίντεο με αποτελέσματα εφαρμογή Early pro στο κεράσι

2. Εφαρμογή του Early Pro στα Ακτινίδια και αποτελέσματα. 

2.1 Τι συμβαίνει στα Ακτινίδια που δεν συμπληρώνουν τις ώρες Ψύχους?

3. Πότε εφαρμόζεται το Early Pro στο χωράφι.

4. Συμπεράσματα

1. Εφαρμογή του Early Pro στα κεράσια και αποτελέσματα. 

Σε αποδεικτικό χωράφι με Κερασιές ψεκάσαμε με Early Pro μερικές σειρές δέντρων κερασιάς (Δεξιά εικόνα,Ψεκασμένο) ενώ μερικές σειρές τις αφήσαμε αψέκαστες (μάρτυρας). Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παρέμειναν οι ίδιοι και για τις δύο σειρές (κλάδεμα, λίπανση κλπ.). 

Τελοσ στον ληθαργο σε κερασι.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο
1.Μάρτυρας σε Κεράσια
Τελοσ στον ληθαργο σε κερασι.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο
2.Μάρτυρας σε Κεράσια
Τελοσ στον ληθαργο σε κερασι.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο
1.Αποτελέσματα εφαρμογής Early Pro σε Κεράσια🍒 .
Τελοσ στον ληθαργο σε κερασι.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο
2.Αποτελέσματα εφαρμογής Early Pro σε Κεράσια🍒 .

1.2 Βίντεο με αποτελέσματα εφαρμογή Early pro στο κεράσι

Στο Βίντεο που ακολουθεί μπορούμε να δούμε και πιο ξεκάθαρα την διαφορά και στο στάδιο της καρπόδεσης. (Αν δεν φαίνεται καλά ανεβάστε την ανάλυση.)

Βίντεο σύγκρισης αποτελεσμάτων με Early Pro

Τα αποτελέσματα στα Κεράσια μας έδειξαν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 1. Ταυτόχρονη και ομοιόμορφη έκπτυξη των οφθαλμών του δέντρου.
 2. Πρωίμιση της έκπτυξης των οφθαλμών του δέντρου.
 3. Πρωίμιση στους καρπούς 3-5 μέρες.
 4. Ομοιόμορφη ανθοφορία.
 5. Ποιοτικότερους καρπούς και ομοιομορφία στην συγκομιδή .
 6. Ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών του δέντρου.
 7. Μείωση του αριθμού των επεμβάσεων της συγκομιδής (λιγότερα μαζέματα, ευκολότερο μάζεμα).

2. Εφαρμογή του Early Pro στα Ακτινίδια και αποτελέσματα. 

Σε αποδεικτικό χωράφι με Ακτινίδια ψεκάσαμε με Early Pro μερικές σειρές δέντρων (Δεξιά εικόνα,Ψεκασμένο) ενώ μερικές σειρές τις αφήσαμε αψέκαστες (μάρτυρας). Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παρέμειναν και εδώ, οι ίδιοι και για τις δύο σειρές (κλάδεμα, λίπανση κλπ.).

Τελοσ στον ληθαργο σε ακτινιδιο.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο
Μάρτυρας σε Ακτινίδια
Τελοσ στον ληθαργο σε ακτινιδιο.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο
Αποτελέσματα εφαρμογής Early Pro σε Ακτινίδια 🥝.

Γνωρίζουμε πως στο Ακτινίδιο για να διακοπεί ο λήθαργος των οφθαλμών χρειάζεται το χειμώνα, 850 ώρες ψύχους κάτω των 7°C. Τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν δέχονται τις παραπάνω ώρες ψύχους τα φυτά με αποτέλεσμα να μην έχουμε σωστή έκπτυξη των οφθαλμών.


Διάβασε περισσότερα: Ώρες ψύχους στο Ακτινίδιο: Γιατί είναι απαραίτητες και τι ισχύει?

2.1 Τι συμβαίνει στα ακτινίδια που δεν συμπληρώνουν τις ώρες Ψύχους?

 Αν τα Ακτινίδιά μας δεν συμπληρώσουν τις ώρες ψύχους τότε έχουμε:

 1. Μειωμένες αποδόσεις. 
 2. Κακής ποιότητας καρποί. 
 3. Διπλοί-Τριπλοί καρποί και πεταλούδες.
 4. Μικροκαρπία.

Το Early Pro έρχεται να δώσει λύσεις σε όλα τα παραπάνω προβλήματα και να βάλει τέλος στον λήθαργο στο Ακτινίδιο με φυσικό τρόπο. Όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες:

Τα αποτελέσματα στο Ακτινίδιο μας έδειξαν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 1. Συγχρονισμό στην άνθηση των αρσενικών και θηλυκών φυτών με αποτέλεσμα καλύτερη γονιμοποίηση.
 2. Αύξηση των ανθοφόρων οφθαλμών. 
 3. Ομοιομορφία στην έκπτυξη των οφθαλμών.
 4. Ποιοτικότερους καρπούς και ομοιομορφία στην συγκομιδή
 5. Μεγαλύτερες αποδόσεις. 

3.Πότε εφαρμόζεται το Early Pro στο χωράφι.

Η εφαρμογή του Early Pro στο χωράφι γίνεται:

 • Στα κεράσια 40-45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.
 • Στα Ακτινίδια 40-45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.

4. Συμπεράσματα

Τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις καλλιέργειες Κερασιάς και Ακτινιδιάς. Το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι δεν συμπληρώνονται αρκετές ώρες ψύχους. Ως ώρες ψύχους θεωρούμε τις ώρες κάτω από 7 βαθμούς.

Το Ακτινίδιο χρειάζεται περίπου 850 ώρες ψύχους ενώ το κεράσι χρειάζεται 700 με 1500 ώρες ψύχους (ανάλογα με την ποικιλία).

Η Sidiropoulos Fertilizers θέλοντας να δώσει λύσει κυκλοφορεί στην αγορά το Ealry Pro για πάνω από 5 χρονιά με θεαματικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται και στο αποδεικτικό χωράφι Κερασιάς και Ακτινιδίας που αναλύσαμε παραπάνω.

Συνοπτικά εφαρμόζοντας τον ψεκασμό με το Early Pro στην καλλιέργεια μας (Κεράσια, Ακτινίδια) πετυχαίνουμε:

 1. Ταυτόχρονη αλλά και ομοιόμορφη έκπτυξη των οφθαλμών του δέντρου.
 2. Έχουμε πρωίμιση της έκπτυξης των οφθαλμών και ομοιόμορφη ανθοφορία.
 3. Έχουμε μείωση στο ποσοστό των τυφλών οφθαλμών και αύξηση των γόνιμων.
 4. Έχουμε αύξηση παραγωγής και ποιοτικότερους καρπούς στην συγκομιδή.
 5. Μείωση του αριθμού των επεμβάσεων της συγκομιδής (λιγότερα μαζέματα)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνα της εταιρείας 23310-29503 και στο email info@agrosidiro.gr και οι γεωπόνοι της εταιρείας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

Οι ειδικοί στην θρέψη είναι εδώ.

Τελοσ στον ληθαργο σε κερασι.Early pro.sidiropoulos fertilizers.σιδιροπουλοσ.διαφυλλικα λιπασματα.Τέλος στον λήθαργο σε ακτινίδιο

Related posts

Αποτελέσματα παραγωγών στα Ακτινίδια. Λίπανση Ακτινιδιάς

Λίπανση Ακτινιδιάς: Αποτελέσματα Παραγωγών σε Ακτινίδια με Organic Max!

1.1 Λίπανση Ακτινιδιάς: Αποτελέσματα Παραγωγών σε Ακτινίδια με Organic Max! Η λίπανση της Ακτινιδιάς είναι ένα μεγάλο κομμάτι για τους Ακτινιδοπαραγωγούς. To Organic Max και η καθοδήγηση της Sidiropoulos Fertilizers τους έχει λύσει πραγματικά...

Περισσότερα
Αποτελέσματα πριν και μετά στο ακτινίδιο με organic max

Μαρτυρία Παραγωγού: “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδια!”

“Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδια!” “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδιά μου” μας αναφέρει χαρούμενος ο παραγωγός Ακτινιδιάς κ.Τάσος. Μια λύση που πραγματικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει μιας και είχε δοκιμάσει τα...

Περισσότερα
Μαρτυρία παραγωγού με ακτινίδια. ΤΟ καλύτερο το Organic max

 Μαρτυρία Παραγωγού: “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο”

Μαρτυρία Παραγωγού: “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο” “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο” συμπεραίνει ο παραγωγός Ακτινιδιάς κ.Θεόφιλος. Συμπέρασμα καθόλου υπερβολικό καθώς στο κτήμα του, που βρίσκεται στην επισκοπή Νάουσας, έχει δοκιμάσει άπειρα σκευάσματα για...

Περισσότερα

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώστε άμεσα με τα τελευταία νέα μας