Σιτάρι: Ένας πλήρης οδηγός για την καλλιέργειά του

Καλλιέργεια σιταριού με αγρότισα που κρατάει μια χούφτα σιτάρι.

Σιτάρι: Ένας πλήρης οδηγός για την καλλιέργειά του

Σιτάρι: Ένας πλήρης οδηγός για την καλλιέργειά του

Τα τελευταία 2 χρόνια η καλλιέργεια του σιταριού έχει αποκτήσει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον καθώς η ζήτησή του έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Για τον λόγο αυτό, μέσα από την τεχνογνωσία των γεωπόνων μας και την εμπειρία των παραγωγών μας, θα αναλύσουμε την καλλιέργεια αυτή και τις ανάγκες της.

Καλλιέργεια σιταριού με αγρότισα που κρατάει μια χούφτα σιτάρι.
Σιτάρι λίγο πριν την συγκομιδή

Περιεχόμενα

 • 1.Ποιες είναι οι απαιτήσεις για το κλίμα και το έδαφος?
 • 1.1 Θερμοκρασία
 • 1.2 Βροχοπτώσεις
 • 1.3 Εδαφικές απαιτήσεις
 • 1.4 Φωτοπερίοδος
 • 2.1 Οι απαιτήσεις λίπανσης στο Σιτάρι
 • 2.2 Η Σπορά στο σιτάρι και τι να προσέξω
 • 2.3 Η σημασία της Άρδευσης στο σιτάρι
 • 3.1 Διαχείριση παρασίτων και ασθενειών στο σιτάρι
 • 4.1 Η Συγκομιδή στο σιτάρι
 • 5.1 Προτάσεις: Διαφυλλικά λιπάσματα στο σιτάρι
 • 5.2 Βιοενεργοποιητής Level Up
 • 5.3 Φυτοδιεγέρτης Bio Power
 • 5.4 Exfeed: Διαφυλλικό λίπασμα από φύκια
 • 5.5 Πως μπορώ να τα προμηθευτώ?
 • 6.1 Συμπεράσματα

1.Ποιες είναι οι απαιτήσεις για το κλίμα και το έδαφος?

Πάμε να δούμε, με βάση την εμπειρία των γεωπόνων μας και την συνεργασία μας με τους παραγωγούς σιτηρών, ποιες είναι οι ανάγκες και οι προκλήσεις της καλλιέργειας αυτής. Ξεκινάμε από τις απαιτήσεις:

Γνωρίζουμε πως οι κλιματικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια σιταριού αφορούν τους εξής παράγοντες:

 1. Θερμοκρασία
 2. Βροχοπτώσεις
 3. Φωτοπερίοδος
 4. Εδαφικές απαιτήσεις

Παρακάτω θα αναλύσουμε την κάθε μια από αυτές πιο συγκεκριμένα.

1.1 Θερμοκρασία


Ξεκινάμε από ένα από τα πιο βασικά, την Θερμοκρασία:

Το σιτάρι αναπτύσσεται καλύτερα σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 15°C έως 25°C κατά την καλλιεργητική περίοδο. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά το στάδιο της ανθοφορίας μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις και την ποιότητα των κόκκων, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά το πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των φυτών.

Χρειαζόμαστε ένα εύκρατο κλίμα στο σιτάρι

Πράγματι παρατηρούμε πως ο χειμώνας καθυστερεί κατά πολύ την ανάπτυξη του σιταριού. Γι’αυτό και χρειαζόμαστε κατάλληλα εργαλεία για να επαναφέρουμε τα σιτηρά από την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Θα δούμε παρακάτω πως μπορούμε να δώσουμε λύση με διαφυλλικές εφαρμογές όπως ο συνδυασμός Level Up και Exfeed και Bio Power. (Δείτε αναλυτικά στο κεφάλαιο 5)

1.2 Βροχοπτώσεις

Όλοι οι παραγωγοί σιτηρών με τους οποίους μιλήσαμε μας ανέφεραν πόσο σημαντική είναι η Βροχόπτωση:

Βροχοπτώσεις και η σημασία τους


Παρόλο που το σιτάρι είναι μια καλλιέργεια σχετικά ανθεκτική στην ξηρασία, εξακολουθεί να απαιτεί επαρκή υγρασία για βέλτιστη ανάπτυξη και απόδοση. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα παρατηρούμε πως το σιτάρι αναπτύσσεται καλύτερα σε περιοχές με μέτριες έως υψηλές βροχοπτώσεις. Μπορούμε να δώσουμε λύση και με ποτίσματα σε περιοχές που το επιτρέπουν. Διαφορετικά, σε μη ποτιστικά κτήματα είδαμε πολύ καλά αποτελέσματα με την εφαρμογή διαφυλλικών λιπασμάτων. Η εφαρμογή έγινε μετά το αδέλφωμα και βοήθησε τα φυτά να αναπτυχθούν φυσιολογικά κάτω από συνθήκες έλλειψης νερού! Το αποτέλεσμα ήταν καλύτερη απόδοση άλλα και καλύτερη ποιότητα στον καρπό!

1.3 Εδαφικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις του εδάφους για την καλλιέργεια σιταριού είναι οι εξής:
Το έδαφος παίζει πρωταρχικό ρόλο σε όλες τις καλλιέργειες και φυσικά και στην καλλιέργεια του σιταριού!

Εδαφικές απαιτήσεις

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι μας αναφέρει ο γεωπόνος μας Μάκης Κουτζημπασόπουλος:
“Το σιτάρι μπορεί να καλλιεργηθεί σε μια ποικιλία εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των αργιλωδών, των αργιλοπηλώδων και των αμμοπηλώδων. Ωστόσο, όπως έχουμε δει από την εμπειρία μας, προτιμάμε τα καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως έχουμε δει και στον αγρό, τα εμποτισμένα εδάφη μπορεί να οδηγήσουν σε σήψη των ριζών και να μειώσουν τις αποδόσεις μας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η δομή του εδάφους που έχει το χωράφι του ενδιαφερόμενου αγρότη. Ένα έδαφος με καλή δομή θα μας επιτρέψει ευκολότερη διείσδυση των ριζών. Βασικό στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη του σιταριού! Τα εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο τείνουν να έχουν καλή δομή, ενώ εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμμο μπορεί να χρειαστεί να βελτιωθούν με την προσθήκη οργανικής ουσίας.

“Το σιτάρι μπορεί να καλλιεργηθεί σε μια ποικιλία εδαφών” – Μάκης Κουτζημπασόπουλος

Οι παραγωγοί σιτηρών πρέπει να εστιάσουν στο γεγονός πως το σιτάρι απαιτεί μια ισορροπημένη παροχή θρεπτικών συστατικών. Τέτοια είναι το Άζωτο, ο Φώσφορος και φυσικά το κάλιο. Πέρα από την βασική λίπανση, βασικό εργαλείο για τον παραγωγό αποτελούν και τα εξειδικευμένα διαφυλλικά λιπάσματα. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν την καλλιέργειά μας να αξιοποιήσει τα πρώτα πολύ πιο αποτελεσματικά. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως και μια εδαφολογική μελέτη στο χωράφι μας θα μας δώσει μια καλύτερη καθοδήγηση όσον αφορά τις αποφάσεις του αγρότη για το τι λίπανση θα χρειαστεί”

Όσον αφορά το pH του εδάφους, το σιτάρι προτιμά pH μεταξύ 6 και 7,5. Έχουμε παρατηρήσει πως τα εδάφη που είναι όξινα ή αλκαλικά μειώνουν την ανάπτυξη και τις αποδόσεις στο σιτάρι! Ακόμα είναι πιθανόν να έχουμε και περιορισμό στην διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων. 

Ιδανικό pH στο σιτάρι: 6 με 7,5.

Τέλος να αναφέρουμε πως η παρουσία οργανικής ουσίας είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, της δομής και της ικανότητας συγκράτησης νερού. Από την εμπειρία μας με τους παραγωγούς σιτηρών παρατηρούμε: Η ενσωμάτωση οργανικής ύλης στο έδαφος μέσω της χρήσης κομπόστ, κοπριάς ή καλλιεργειών μπορεί να ωφελήσει την παραγωγή σιταριού.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις του εδάφους για την καλλιέργεια σιταριού μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη ποικιλία του σιταριού που καλλιεργείται. Οι αγρότες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις εδαφικές απαιτήσεις για την περιοχή τους και τις ειδικές ανάγκες της καλλιέργειας τους για να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις και να διασφαλίσουν μια επιτυχημένη χρονιά στο σιτάρι.

1.4 Φωτοπερίοδος

Πολλοί λογικά θα αναρωτηθείτε τι ακριβώς είναι η φωτοπερίοδος? Μην ανησυχείς θα σου απαντήσει η γεωπόνος μας Πόπη Αλμπανίδου:

“Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ απλό όρο. Φωτοπερίοδο ονομάζουμε την διάρκεια της ημέρας κατά την οποία έχουμε φως. Παίζει καθοριστικό ρόλο στις καλλιέργειες και φυσικά και στην καλλιέργεια του σιταριού. Γενικά γνωρίζουμε πως το σιτάρι είναι μια καλλιέργεια η οποία επηρεάζεται από την Φωτοπερίοδο. Συγκεκριμένα, επηρεάζεται ο χρόνος άνθησης και ωρίμανσής του.”

Φωτοπερίοδος


Όπως μας ενημέρωσαν και οι παραγωγοί – συνεργάτες:

”Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κλιματικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια σιταριού μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη ποικιλία του σιταριού που καλλιεργείται και τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας. Οι αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν πάνω κάτω το κλίμα της περιοχής και τις ειδικές ανάγκες της καλλιέργειάς τους. Έτσι θα μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους και θα εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καλλιέργεια στο σιτάρι

2.1 Οι απαιτήσεις λίπανσης στο Σιτάρι

“Η σωστή λίπανση στο σιτάρι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλή σοδειά” μας λέει ο Παραγωγός σιτηρών κ.Κλήμης Κοκκινίδης!

Οι απαιτήσεις λίπανσης στο Σιτάρι

Πράγματι, η καλλιέργεια του σιταριού απαιτεί μια ισορροπημένη παροχή θρεπτικών συστατικών για να αναπτυχθεί και να παράξει υψηλές αποδόσεις. Τα τρία βασικά θρεπτικά στοιχεία για το σιτάρι είναι το άζωτο, τον φώσφορο και το κάλιο που αναφέραμε και στην αρχή. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά τα χρειαζόμαστε σε μεγάλες ποσότητες.

Καλλιέργεια του σιταριού


Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα:

Υπάρχουν διάφοροι τύποι λιπασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένου του αζώτου (Ν), του φωσφόρου (Ρ), του καλίου (Κ) και των μικροθρεπτικών συστατικών. Το άζωτο αποτελεί το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για το σιτάρι, καθώς προάγει τη βλαστική ανάπτυξη και αυξάνει τις αποδόσεις των σιτηρών.

Η ποσότητα λιπάσματος που θα εφαρμοστεί στο σιτάρι θα εξαρτηθεί από το στάδιο της καλλιέργειας και τον στόχο απόδοσης. Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται το λίπασμα στο σωστό χρόνο για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξη και απόδοση της καλλιέργειας. Από την εμπειρία μας βλέπουμε πως η σωστή καθοδήγηση απο τους γεωπόνους μας για το πότε πρέπει να γίνουν οι εφαρμογές παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα!

Το άζωτο αποτελεί το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για το σιτάρι

Όσο αφορά τους τρόπους εφαρμογής μπορούν να γίνουν με την βοήθεια μηχανημάτων αλλά και διαφυλλικά με το ψεκαστικό βυτίο! Αυτό εξαρτάται από το τι λιπάσματα εφαρμόζουμε.

Η σωστή λίπανση είναι ένα κρίσιμο συστατικό της καλλιέργειας σιταριού και η αποτελεσματική διαχείριση λιπασμάτων μπορεί να βοηθήσει:

 1. Στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. 
 2. Στη βελτίωση της ανάπτυξης.
 3. Στην απόδοσης των καλλιεργειών.
 4. Στην αύξηση της κερδοφορίας.


Μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας καλέσεις και να κλείσεις ένα δωρεάν τηλεφωνικό ραντεβού με έναν εξειδικευμένο γεωπόνος μας! Τηλ: 698327492 ή στο 23310-29503.

2.2 Η Σπορά στο σιτάρι και τι να προσέξω

Η σπορά του σιταριού

Στο σιτάρι όλα ξεκινάνε φυσικά από την σπορά. Συνήθως, από την εμπειρία μας, η ποσότητα σπόρου ανά εκτάριο είναι περίπου 200 με 220 κιλά ή 20 με 22 κιλά το στρέμμα. Η ποσότητα αυτή ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, το μέγεθος του σπόρου και τη μέθοδο φύτευσης. Αυτό που λέμε πάντα στους παραγωγούς είναι να χρησιμοποιούν μια ποσότητα σπόρων που να παρέχει επαρκή πυκνότητα φυτών για καλή εγκατάσταση και αύξηση της απόδοση της καλλιέργειας σιταριού.

Για το βάθος σποράς προτείνουμε τα 5-7 εκατοστά σε υγρό έδαφος. Η βαθύτερη, όπως και η πολύ επιφανειακή σπορά μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση στον αριθμό των σπόρων που θα βλαστήσουν.

Σπορά μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου

Τώρα όσον αφορά το πότε σπέρνουμε εκεί και πάλι παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο.

Συνήθως γίνεται μετά την συγκομιδή των καλοκαιρινών καλλιεργειών και πριν από την έναρξη του χειμώνα. Συγκεκριμένα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουμε στο σιτάρι να ριζώσει πριν από τον χειμώνα. Έτσι αρχίζει η ανάπτυξή του όταν η θερμοκρασία του εδάφους αυξάνεται την άνοιξη. Οι σπόροι σπέρνονται είτε με σπαρτική μηχανή είτε με σπορά μετάδοσης.

2.3 Η σημασία της Άρδευσης στο σιτάρι

Είναι ξεκάθαρο πως τα αποτελέσματα των ποτιστικών χωραφιών σιταριού έχουν σίγουρα μεγαλύτερες αποδόσεις. Το βλέπουμε άλλωστε και στα αποτελέσματα των παραγωγών μας. Το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καλλιέργεια του σιταριού. Ειδικά σε περιοχές που έχουν χαμηλές βροχοπτώσεις. Να αναφέρουμε πως είναι σημαντικό το νερό που χρησιμοποιούμε να μην έχει υψηλή αλατότητα. Σε περιοχές που δεν υπάρχει η δυνατότητα ποτίσματος και ο καιρός δεν βοηθάει με βροχές, έχουμε παρατηρήσει μείωση στην απόδοση στο Σιτάρι!

Παρόλα αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε την καλλιέργειά μας να αντεπεξέλθει στο πρόβλημα της ξηρασίας. Από τα αποτελέσματα των παραγωγών με τα διαφυλλικά λιπάσματά μας συμπεραίνουμε:

Η σημασία της Άρδευσης στο σιτάρι

Η εφαρμογή του Φυτοδιεγέρτη Bio Power και του βιονεργοποιητή Level Up στο σιτάρι και γενικότερα στα σιτηρά, μας βοηθάει να αντέξουν τα φυτά μας στην ξηρασία και να μην έχουμε μεγάλη μείωση της απόδοσης!

Όπως μας είπε και παραγωγός μας “Η αύξηση στο κόστος ρεύματος για το πότισμα με ανάγκασε να μην ποτίσω φέτος. Η εφαρμογή με τον συνδυασμό Level up και Bio Power επέτρεψε στα σιτάρια μου να μην επηρεαστούν από την έλλειψη νερού. Πήρα 400 κιλά στο στρέμμα, όσα δηλαδή και πέρσι που πότιζα!”

3.1 Διαχείριση παρασίτων και ασθενειών στο σιτάρι

Τα παράσιτα και οι ασθένειες αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στο σιτάρι.

Η γρήγορη αντιμετώπιση των ασθενειών στα σιτηρά μου και η σωστή καθοδήγηση από τους γεωπόνους της Sidiropoulos fertilizers έσωσε την σοδειά μου” Παραγωγός Σιτηρών.

Οι κοινές ασθένειες όπως το φουζάριο, η σκωρίαση του σιταριού και το ωίδιο μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στις καλλιέργειες. Σε αυτή την περίπτωση ξανά, παίζει σημαντικό ρόλο η καλή επικοινωνία μεταξύ παραγωγού και γεωπόνου για να γίνονται οι σωστές εφαρμογές για να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους προβλήματα όπου είναι εφικτό!

4.1 Η Συγκομιδή στο σιτάρι

Μετά από πολύ κόπο και εργασία από τον παραγωγό και την καθοδήγηση από τον συνεργάτη του γεωπόνο, φτάνουμε στην συγκομιδή. Πλέον, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διεργασίες και λιπάνσεις για να εξασφαλίσει ο παραγωγός μια μεγάλη και ποιοτική σοδειά! Από την βασική λίπανση, τα διαφυλλικά λιπάσματα μέχρι την σωστή άρδευση και φυτοπροστασία και ζιζανιοκτονία όλα έχουν σκοπό την καλή συγκομιδή. Αυτή γίνεται συνήθως τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο ανάλογα με την ποικιλία του σιταριού και τον χρόνο σποράς. Η συγκομιδή γίνεται με τη χρήση κομπίνας. Για τους λίγους που δεν γνωρίζουν πρόκειται για εξειδικευμένα μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για τη συγκομιδή σιτηρών. Στη συνέχεια, ο κόκκος του σιταριού διαχωρίζεται από το άχυρο και καθαρίζεται για αποθήκευση ή επεξεργασία.

Η Συγκομιδή στο σιτάρι

Φτάνει έτσι ακόμα μια χρονιά για τον αγρότη στο τέλος της. “Τό τέλος της καλλιεργητικής χρονιάς με την συγκομιδή και η επιτυχία του παραγωγού είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς!“ μας λέει ο Παναγιώτης Φιλιππίδης, γεωπόνος της εταιρείας.

Η Συγκομιδή στο σιτάρι

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί παραγωγοί αποθηκεύουν την παραγωγή τους. 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέξει ο χώρος αποθήκευσης να έχει σωστές θερμοκρασίες και υγρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία μπορούν να προάγουν την αλλοίωση, την προσβολή από έντομα και την ανάπτυξη μούχλας.

5.1 Προτάσεις: Διαφυλλικά λιπάσματα στο σιτάρι

Η Sidiropoulos Fertilizers με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας αλλά και οι παραγωγοί σιτηρών που εφαρμόζουν τα προϊόντα μας προτείνουν: Ειδικό πρόγραμμα για τα σιτηρά με συνδυασμό τριών Διαφυλλικών Λιπασμάτων. Ο συνδυασμός περιλαμβάνει τον φυτοδιεγέρτη Level Up, το εξειδικευμένο διαφυλλικό λίπασμα Exfeed, με φύκια του Ατλαντικού ωκεανού και τον Βιοενεργοποιητή Bio Power

Αποτελέσματα παραγωγού σιτηρών κ.Κλήμη

5.2 Βιοενεργοποιητής Level Up

Εξειδικευμένο διαφυλλικό πρόγραμμα στο Σιτάρι

To διαφυλλικό λίπασμα Level up είναι ένας εξειδικευμένος φυτοδιεγέρτης:

 • Που περιέχει τις πολύ σημαντικές βιταμίνες της σειράς Β
 • Πλούσιος σε Κάλιο και αμινοξέα
 • Μαζί με Μολυβδαίνιο

Ένας μοναδικός συνδυασμός που θα κάνει την διαφορά.

5.3 Φυτοδιεγέρτης Bio Power

Exfeed, Bio Power, Level Up

To Διαφυλλικό λίπασμα Bio Power είναι πλούσιο σε:

 1. Φυτοδιεγερτικούς παράγοντες,
 2. Βιοδραστικούς παράγοντες,
 3. Οργανικές Ενώσεις,
 4. Ενζυμά και Αμινοξέα
 5. Βιταμίνες

5.4 Exfeed: Διαφυλλικό λίπασμα από φύκια

Το διαφυλλικό λίπασμα Exfeed περιέχει πάρα πολύ καλής ποιότητας φύκια του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού του είδους ASCOPHYLLUM-NODOSUM.

Η εφαρμογή του θα δώσει ανάπτυξη στο φυτό και πλήθος θρεπτικών συστατικών όπως:

 1. Κυτοκινίνες
 2. Βιταμίνες
 3. Αμινοξέα

και πολλά ακόμα που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην σελίδα του Exfeed.

5.5 Πως μπορώ να τα προμηθευτώ?

Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους μας για να σας καθοδηγήσουν με τους εξής τρόπους:

 1. Μέσω του chat μας κάτω αριστερά το μπλε το κουμπάκι (Αφήστε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας σε περίπτωση που αργήσουμε να σας απαντήσουμε για να σας καλέσουμε)
 2. Μέσω facebook με μήνυμα: https://www.facebook.com/sidiropoulosfertilizers
 3. Μέσω email: Info@agrosidiro.gr
 4. Μέσω τηλεφώνου : 23310-29503 ή 6983272492

6.1 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η καλλιέργεια σιταριού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά αλληλένδετα στάδια:

 • Την Σπορά.
 • Την λίπανση.
 • Λίπανση, διαφυλλική και βασική.
 • Την διαχείριση παρασίτων και ασθενειών.
 • Την αποθήκευση και εμπορία.
  Επίσκεψη της Sidiropoulos Fertilizers σε κτήμα παραγωγού!

  Η αποτελεσματική καλλιέργεια του σιταριού απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, διαχείριση και ενδελεχή κατανόηση των απαιτήσεων ανάπτυξης και ανάπτυξης της καλλιέργειας. Για αυτό τον λόγο ο παραγωγός θα πρέπει να έχει δίπλα του σε όλη την διαδικασία ένα έμπειρο γεωπόνο. Κλείνοντας αυτόν τον πλήρη οδηγό θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους αναγνώστες μας να μας καλέσουν και να ενημερωθούν για το πως μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις τους στο σιτάρι!  Related posts

  Αποτελέσματα παραγωγών στα Ακτινίδια. Λίπανση Ακτινιδιάς

  Λίπανση Ακτινιδιάς: Αποτελέσματα Παραγωγών σε Ακτινίδια με Organic Max!

  1.1 Λίπανση Ακτινιδιάς: Αποτελέσματα Παραγωγών σε Ακτινίδια με Organic Max! Η λίπανση της Ακτινιδιάς είναι ένα μεγάλο κομμάτι για τους Ακτινιδοπαραγωγούς. To Organic Max και η καθοδήγηση της Sidiropoulos Fertilizers τους έχει λύσει πραγματικά...

  Περισσότερα
  Αποτελέσματα πριν και μετά στο ακτινίδιο με organic max

  Μαρτυρία Παραγωγού: “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδια!”

  “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδια!” “Βρήκα την λύση για τα Ακτινίδιά μου” μας αναφέρει χαρούμενος ο παραγωγός Ακτινιδιάς κ.Τάσος. Μια λύση που πραγματικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει μιας και είχε δοκιμάσει τα...

  Περισσότερα
  Μαρτυρία παραγωγού με ακτινίδια. ΤΟ καλύτερο το Organic max

   Μαρτυρία Παραγωγού: “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο”

  Μαρτυρία Παραγωγού: “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο” “Το καλύτερο για το Ακτινίδιο” συμπεραίνει ο παραγωγός Ακτινιδιάς κ.Θεόφιλος. Συμπέρασμα καθόλου υπερβολικό καθώς στο κτήμα του, που βρίσκεται στην επισκοπή Νάουσας, έχει δοκιμάσει άπειρα σκευάσματα για...

  Περισσότερα

  Newsletter

  Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώστε άμεσα με τα τελευταία νέα μας