Τι είναι τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα;

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers

Τι είναι τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα;

Τι είναι τα Φουλβικά και Χουμικά οξέα;

Περιεχόμενα

 1. Τι είναι τα Χουμικά και φουλβικά οξέα?
 2. Ποιος είναι ο ρόλος και τα οφέλη των Χουμικών και Φουλβικών οξέων.
 3. Συμπεράσματα.
 4. Προτάσεις: Σύγχρονα προϊόντα υγρής οργανικής ουσίας.

1. Τι είναι τα Χουμικά και φουλβικά οξέα?

Τα Χουμικά και τα Φουλβικά οξέα αποτελούν προϊόντα διάσπασης φυτικού υλικού και είναι το τελικό παράγωγο των διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στην οργανική ουσία. 

Με αφορμή το άρθρο μας για την οργανική ουσία και μια ερώτηση αναγνώστη μας στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο για την οργανική ουσία και τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα.

Η παρουσία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την γονιμότητα του εδάφους, γι’ αυτό το λόγω θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν το έδαφος μας είναι φτωχό σε οργανική ουσία και αλλά όχι μόνο. 

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την οργανική ουσία κάνε click εδώ!

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers

2. Ποιος είναι ο ρόλος και τα οφέλη των Χουμικών και Φουλβικών οξέων.

2.1 Έχουν Βιοδιεγερτική δράση.

Αρχικά, η παρουσία τους είναι απαραίτητη καθώς βοηθούν στην αύξηση των φυτών καθώς δρουν ως βιοδιεγερτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, καθώς διασπώνται οι χουμικές ουσίες παράγονται βιοδραστικές ενώσεις και παράγωγα φυτοορμονικών ενώσεων που έχουν καθοριστικό ρόλο στα φυτά. Σχετίζονται με την γρήγορη αύξηση και ανάπτυξη του υπέργειου αλλά κυρίως του υπόγειου μέρος των φυτών. Δηλαδή του ριζικού συστήματος που αποτελεί το άλφα και το ωμέγα για την ευρωστία του φυτού.   

Οι ουσίες αυτές δρουν αυξάνοντας γρήγορα το μέγεθος των ριζών αλλά και την συνολική τους επιφάνεια επιτρέποντας τους έτσι να απορροφούν ευκολότερα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος.

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers
2.2 Βοηθούν στην απορρόφηση στοιχείων από το έδαφος.

Ωστόσο, τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα δεν ωθούν τα δεντρά να μεγαλώσουν μόνο λόγω της προώθησης της παρουσίας των φυτοορμονών. Μια ακόμα σημαντική ιδιότητα τους είναι ότι βοηθούν το φυτό να προσλάβει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχουμε εδαφολογικά προβλήματα. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν στο έδαφος μας όλα τα στοιχεία για το φυτό , αλλά λόγω ανταγωνισμού τον στοιχείων μεταξύ τους ή και λόγω κάποιου προβλήματος στο έδαφος, το φυτό να μην μπορεί να τα απορροφήσει. Παραδείγματος χάριν, ο Φώσφορος όπως γνωρίζουμε είναι ιδιαίτερα δυσκίνητος και αυτό γιατί συγκρατείται από τα μόρια του εδάφους. Επίσης, πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα και με τον Σίδηρο. Ο Σίδηρος οξειδώνεται εύκολα και παύει να γίνεται διαθέσιμος για τα φυτά. Με την χρήση όμως των σκευασμάτων Χουμικών και Φουλβικών οξέων δίνουμε λύση σε παρόμοια προβλήματα καθώς ο ρυθμός πρόσληψης όλων των στοιχείων αυξάνεται.

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers
 2.3 Ενεργοποιούν λιπάσματα παλαιοτέρων ετών.

Συνεχίζοντας για τις ιδιότητες των Χουμικών και Φουλβικών οξέων, παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι παραγωγοί έχουν την τάση να ρίχνουν μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων ειδικά στην δενδροκομία, κάθε χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα δέντρα να μην αξιοποιούν πλήρως αυτές τις ποσότητες καθώς περισσεύουν και μετατρέπονται σε αδιάλυτα άλατα  μέσα στο έδαφος. Τα άλατα αυτά δεν μπορούν να απορροφηθούν μελλοντικά από το φυτό σε αυτή την μορφή. Με την δράση των Χουμικών και Φουλβικών οξέων, δίνεται η δυνατότητα να διαλυτοποιηθούν και πάλι όσα άλατα έχουν παραμείνει στο έδαφος από παλαιότερα έτη. Με αυτό τον τρόπο γίνονται και πάλι διαθέσιμα για να τα απορροφήσει το ριζικό σύστημα των φυτών.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε πως μια ακόμα ιδιότητα τους είναι πως εμπλουτίζουν το έδαφος με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και βελτιώνουν έτσι τη δομή του, τη γονιμότητα του και κατ’ επέκταση και τις αποδόσεις του. 

3. Συμπεράσματα.

Σύμφωνα λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη των Χουμικών και Φουλβικών οξέων στην καλλιέργεια μας. Όσοι παραγωγοί εμπλουτίσουν το έδαφος τους με αυτά θα δουν ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών τους ειδικά όταν αυτά βρίσκονται σε μικρή ηλικία. Παράλληλα θα διορθώνονται και τροφοπενίες, θα έχουν καλύτερη παραγωγή και ποιότητα καρπών και δυνατότερα δέντρα και φυτά. Η αποτελεσματικότητα τους είναι εμφανής σε όλα τα  στάδια του φυτού και τα σκευάσματα Χουμικών και Φουλβικών οξέων μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις καλλιέργειες. 

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers

4. Προτάσεις: Σύγχρονα προϊόντα υγρής οργανικής ουσίας.

Τα σύγχρονα προϊόντα υγρής οργανικής ουσίας είναι αποτέλεσμα της επιστήμης της Βιοτεχνολογίας. Πρόκειται για οργανικά προϊόντα τα οποία είναι απευθείας σε μορφή Χουμικών και Φουλβικών οξέων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση δράση τους μετά την εφαρμογή τους. Σε αντίθεση, τα συμβατικά σκευάσματα χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια για να επιφέρουν αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως αναφέραμε και στο άρθρο για την οργανική ουσία, τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα μέσα στην οργανική ουσία γεγονός που απαιτεί χρόνο. Τα Φουλβικά και Χουμικά οξέα αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της οργανικής ουσίας. Αυτά είναι που προσφέρουν όλες τις ωφέλιμες ιδιότητες στα φυτά όπως αναλύσαμε παραπάνω. Εφαρμόζοντας τα λοιπόν απευθείας καταφέρνουμε άμεσα αποτελέσματα.

Εμείς σαν Sidiropoulos Fertilizers προτείνουμε 2 σύνχρονα σκευάσματα οργανικής ουσίας σε υγρή μορφή. To Organic Max και το Organic Plus.

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers

Τα υγρά λιπάσματα Organic Max και Organic Plus είναι προϊόντα καινοτομίας προερχόμενα από την επιστήμη της βιοτεχνολογίας.

3.1 Organic Plus

Το υγρό λίπασμα οργανικής ουσίας Organic Plus θα καλύψει τις ανάγκες μας σε οργανική ουσία πλούσιο σε Φουλβικά και Χουμικά οξέα. Δρα άμεσα και εφαρμόζεται εύκολα με ριζοπότισμα ή το σύστημα άρδευσης. Ειναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. 

Η ειδική σύνθεση του Organic Plus:

 • Προσδίδει δυνατό ριζικό σύστημα.
 • Είναι ιδανική για περιόδους δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
 • Είναι ιδανική για περιπτώσεις προσβολών από ασθένειες.
 • Προσδίδει μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτικότερα προϊόντα.
 • Ενεργοποιεί αδιάλυτα άλατα παλαιότερων λιπάνσεων.

Για να μάθεις περισσότερα για το Organic Plus κάνε κλικ εδώ!

3.2 Organic Max

Το Organic Max είναι ένα εξαιρετικό προϊόν οργανικής ουσίας σε υγρή μορφή, πλούσιο σε φουλβικά και χουμικά οξέα. Εφαρμόζεται με ριζοπότισμα ή το σύστημα άρδευσης και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. 

Η ειδική σύνθεση του Organic Max:

 • Ενεργοποιεί τον Σίδηρο που βρίσκεται στο έδαφος. 
 • Εμπλουτίζει το έδαφος άμεσα με οργανική ουσία.
 • Αυξάνει έμμεσα την ανθεκτικότητα των φυτών σε ασθένειες.
 • Προσδίδει μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτικότερα προϊόντα.
 • Ενεργοποιεί αδιάλυτα άλατα παλαιότερων λιπάνσεων.
 • Αναπτύσσει το ριζικό σύστημα των φυτών.

Για να μάθεις περισσότερα για το Organic Max κάνε κλικ εδώ!

3.3 Special Humus

Το Special Humus ανήκει στην κατηγορία βελτιωτικών εδάφους. Είναι ένα εξειδικευμένο βελτιωτικό εδάφους που προσφέρει ένα πλήθος βελτιωτικών παραγόντων και ιδιοτήτων. 

Ενδεικτικά μερικές από τις ιδιότητες του είναι: 

 • Αυξάνει την ποσότητα της οργανικής ουσίας στο έδαφος. 
 • Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων.
 • Ενεργοποιεί την ανάπτυξη καλού ριζικού συστήματος.
 • Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αμμώδη και κουρασμένα εδάφη.
 • Βελτιώνει την απορροφητικότητας των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.
 • Βοηθάει την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος.

Για να μάθεις περισσότερα για το Special Humus κάνε κλικ εδώ!

Related posts

ελαιώνας με βερτισίλιο, Βερτιτσιλιο στην ελια,βερτιτσιλιο,φαρμακο για το βερτιτσιλιο,βερτιτσιλιο αντιμετωπιση,βερτιτσιλιο στην ελια, Βερτισίλιο,Sidiropoulos fertilizers, Organic max, Οργανικη ουσία,σιδηροπουλος λιπασματα διαφυλλικα λιπασματα, λιπασματα,λιπασμα, διαφυλλικο λιπασμα

Εμπειρία Γεωπόνου-Ελαιοπαραγωγόυ με προβληματικό ελαιώνα με βερτισίλιο!

Η Sidiropoulos Fertilizers πραγματοποιεί επίσκεψη στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Νέας Ολύνθου σε προβληματικό ελαιώνα με Βερτισίλιο. Η Δέσποινα αντιμετωπίζει προβλήματα σε ελαιώνα με Βερτισίλιο. Εφαρμογές με Organic Max της sidiropoulos Fertilizers έσωσαν τον ελαιώνα...

Περισσότερα
Καλλιέργεια Βαμβακιού,καλλιεργεια Βαμβακιου,Διαφυλλικα λιπασματα για βαμβακι,Διαφυλλικά λιπάσματα για βαμβάκι,Λιπανση για βαμβακι,Διαφυλλικα λιπάσματα,Sidiropoulos fertilizers,Super Cotton,level up,Exfeed, διαφυλλικο λίπασμα για βαμβάκι,βαμβάκι.βαμβακι,

Καλλιέργεια βαμβακιού: Ένας πλήρες οδηγός για τους παραγωγούς!

Η καλλιέργεια βαμβακιού είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Προκειμένου ο παραγωγός να πάρει μια ικανοποιητική παραγωγή και να έχει ποιοτικό προϊόν, είναι επιβεβλημένη η βασική και η επιφανειακή λίπανση σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Ωστόσο, μόνο αυτό...

Περισσότερα

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώστε άμεσα με τα τελευταία νέα μας