Μάθε να καλλιεργείς, επιλέγοντας το κατάλληλο χωράφι!

Μάθε να καλλιεργείς, επιλέγοντας το κατάλληλο χωράφι!

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή καλλιέργεια των φυτών είναι η καλή γνώση του εδάφους, το οποίο αποτελεί το βασικό κεφάλαιο μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε συνδυασμό με τις κατάλληλες καλλιεργητικές μεθόδους, το κατάλληλο χωράφι οδηγεί σε μεγιστοποίηση των αποδόσεων και σε αειφόρο γεωργική δραστηριότητα.

Με δεδομένη την αναγκαιότητα επαρκούς κατανόησης όλων των παραμέτρων που απαρτίζουν το έδαφος του χωραφιού, το agronomist.gr διοργανώνει ένα πρωτότυπο σεμινάριο με θέμα “Μάθε να καλλιεργείς σωστά: Επιλέγοντας το κατάλληλο χωράφι”, το οποίο θα έχει διάρκεια 8 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο 4ωρες συνεδρίες.

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν τα εξής:

1.Αξιολογώντας το χωράφι με την πρώτη ματιά
Μορφολογικές ιδιότητες εδάφους (χρώμα, τοπογραφικό ανάγλυφο, κλπ).

2.Φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες που καθορίζουν την επιτυχία

 • Φυσικές (μηχανική σύσταση, συνεκτικότητα, εδαφική θερμοκρασία, εδαφική υγρασία, πορώδες, αρδευσιμότητα, αγρονομικά και καλλιεργητικά μέτρα βελτίωσης των φυσικών ιδιοτήτων).
 • Χημικές (Οργανική ουσία, pH, αλατότητα, γονιμότητα).
 • Βιολογικές (εδαφική μικροπανίδα).

3.Αναγνώριση και μέτρα βελτίωσης προβληματικών γεωργικών εδαφών

 • Όξινα εδάφη:Χαρακτηριστικά, αίτια οξίνισης των γεωργικών εδαφών, τα κυριότερα προβλήματα  στην ανάπτυξη των φυτών, Βελτίωση των όξινων εδαφών με την μέθοδο της ασβέστωσης [Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κυριότερων υλικών ασβέστωσης (ασβεστίτης, δολομίτης,  οξείδιο/υδροξείδιο του ασβεστίου), Τρόπος, χρόνος και μέθοδοι εφαρμογές ασβέστωσης, Πρακτικός υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας, Οδηγίες για ορισμένες καλλιέργειες].
 • Ασβεστούχα Εδάφη:Αναγνώριση των ασβεστούχων εδαφών, Παράγοντες συγκέντρωσης ανθρακικών στο έδαφος, επίδραση των ανθρακικών αλάτων στις ιδιότητες του εδάφους και την ανάπτυξη των φυτών, Βελτίωση των ασβεστούχων εδαφών[Χημικές μέθοδοι και Καλλιεργητικές
 • Αλατούχα εδάφη:Αναγνώριση αλατούχων εδαφών και  διάγνωση των αιτίων της αλατότητας στα γεωργικά εδάφη, Πρόβλεψη της αλατότητας του εδάφους, Καλλιεργητικές πρακτικές  βελτίωσης των  γεωργικών αλατούχων εδαφών.
 • Παθογενή εδάφη: Καλλιεργητικά μέτρα βελτίωσης
 1. Βήμα προς βήμα οι διαδικασίες λήψης αντιπροσωπευτικού εδαφικού δείγματος.
 • Δειγματοληψία σε ακαλλιέργητα εδάφη.
 • Δειγματοληψία σε καλλιεργούμενα εδάφη.
 • Δειγματοληψία σε αρδευόμενα εδάφη.
 • Δειγματοληψία σε κεκλιμένα εδάφη.
 • Εφαρμογή των εδαφολογικών χαρτών στη γεωργική πρακτική
 • Eρμηνεία της εδαφολογικής ανάλυσης.

5.Μελέτες περιπτώσεων για συγκεκριμένες καλλιέργειες

 • Κηπευτικά
 • Καρποφόρα δένδρα
 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • Αρωματικά φυτά

Related posts

Στην ανακύκλωση οι κενές φιάλες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 1.Φοράτεπάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 2.Αδειάστεπλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο. 3.Ξεπλένετε3 φορέςτην κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε.Στραγγίξτεκαλά τη φιάλη. 4.Τρυπήστετις κενές ξεπλυμένες φιάλες. 5.Τοποθετήστετις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές...

Περισσότερα