Ο ρόλος του Ασβεστίου (Ca) στο έδαφος και στα φυτά

Μετά το άζωτο, τον φώσφορο και το κάλιο, το αμέσως επόμενο απαραίτητο μακροστοιχείο για τα φυτά και το έδαφος είναι το ασβέστιο. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η επάρκειά του και αυτό γιατί παίρνει μέρος σε διάφορες λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζει την δημιουργία ισχυρών κυτταρικών τοιχωμάτων, ενισχύει την καρποφορία...

Περισσότερα

Που και γιατί είναι απαραίτητο το ιχνοστοιχείο του Ψευδαργύρου (Zn) στις καλλιέργειες

Ο ψευδάργυρος είναι ένα από τα πολυτιμότερα ιχνοστοιχεία για την σωστή λειτουργία των φυτών. Ο ρόλος του είναι αρκετά σπουδαίος και αυτό υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε έλλειψη του θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις αποδόσεις του φυτού, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα. Όσον αφορά τα οφέλη του είναι πολλαπλά...

Περισσότερα

Βόριο. Ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο στα φυτά

Το βόριο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιχνοστοιχεία για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. Παρόλο που τα φυτά αξιοποιούν μόνο μια μικρή ποσότητά του, η έλλειψη βορίου έχει δυσμενείς επιδράσεις στα φυτά για αυτό και είναι απολύτως απαραίτητη η χορήγησή του. Επάρκεια βορίου σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας της...

Περισσότερα

Στην ανακύκλωση οι κενές φιάλες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 1.Φοράτεπάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 2.Αδειάστεπλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο. 3.Ξεπλένετε3 φορέςτην κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε.Στραγγίξτεκαλά τη φιάλη. 4.Τρυπήστετις κενές ξεπλυμένες φιάλες. 5.Τοποθετήστετις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές...

Περισσότερα

Μάθε να καλλιεργείς, επιλέγοντας το κατάλληλο χωράφι!

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή καλλιέργεια των φυτών είναι η καλή γνώση του εδάφους, το οποίο αποτελεί το βασικό κεφάλαιο μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε συνδυασμό με τις κατάλληλες καλλιεργητικές μεθόδους, το κατάλληλο χωράφι οδηγεί σε μεγιστοποίηση των αποδόσεων και σε αειφόρο γεωργική δραστηριότητα. Με δεδομένη την...

Περισσότερα