Στην ανακύκλωση οι κενές φιάλες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 1.Φοράτεπάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 2.Αδειάστεπλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο. 3.Ξεπλένετε3 φορέςτην κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε.Στραγγίξτεκαλά τη φιάλη. 4.Τρυπήστετις κενές ξεπλυμένες φιάλες. 5.Τοποθετήστετις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές...

Περισσότερα

Μάθε να καλλιεργείς, επιλέγοντας το κατάλληλο χωράφι!

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή καλλιέργεια των φυτών είναι η καλή γνώση του εδάφους, το οποίο αποτελεί το βασικό κεφάλαιο μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε συνδυασμό με τις κατάλληλες καλλιεργητικές μεθόδους, το κατάλληλο χωράφι οδηγεί σε μεγιστοποίηση των αποδόσεων και σε αειφόρο γεωργική δραστηριότητα. Με δεδομένη την...

Περισσότερα