Στην ανακύκλωση οι κενές φιάλες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στην ανακύκλωση οι κενές φιάλες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

1.Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.

3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίξτεκαλά τη φιάλη.

4. Τρυπήστε τις κενές ξεπλυμένες φιάλες.

5. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες στις διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής ΧΩΡΙΣ πώματα.

6. Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.

7. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.

8. Παραδώστε κατόπιν ανακοίνωσης του Δήμου, τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές κενές πλαστικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που θα σας υποδειχθούν από τον Δήμο.

Οδηγίες για το τριπλό ξέπλυμα πλαστικών κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Βήμα Α
Γεμίστε τη χρησιμοποιημένη κενή πλαστική φιάλη κατά το 1/4 του όγκου της με καθαρό νερό.

Βήμα Β
Τοποθετείστε και πάλι το πώμα και ανακινείστε δυνατά, έτσι ώστε το νερό να καλύψει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της φιάλης.

Βήμα Γ
Αδειάστε το νερό του ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο, κρατώντας ανάποδα τη συσκευασία για 30 δευτερόλεπτα ώστε να στραγγίσει καλά.


Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2013 σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους Δήμους ανά την Ελλάδα, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), τα τοπικά γεωπονικά καταστήματα και τις αρμόδιες ΔΑΟΚ. Το πρόγραμμα επιβλέπει ειδική ομάδα εργασίας από εκπροσώπους του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (EOAN), του ΥπΑΑΤ, της ΕΕΑΑ και του ΕΣΥΦ προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέχρι σήμερα δεδομένα και να προταθούν βελτιώσεις, προκειμένου να αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια και συμμετοχή.

Ο στόχος είναι να εξασφαλίζεται το τριπλό ξέπλυμα των φιαλών, ο έλεγχος κατά τη συλλογή και η προώθηση στην ανακύκλωση μέσα από ειδικό ρεύμα διαχείρισης.

ΕΣΥΦ

Related posts

Μάθε να καλλιεργείς, επιλέγοντας το κατάλληλο χωράφι!

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή καλλιέργεια των φυτών είναι η καλή γνώση του εδάφους, το οποίο αποτελεί το βασικό κεφάλαιο μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Σε συνδυασμό με τις κατάλληλες καλλιεργητικές μεθόδους, το κατάλληλο χωράφι οδηγεί σε μεγιστοποίηση των αποδόσεων και σε αειφόρο γεωργική δραστηριότητα. Με δεδομένη την...

Περισσότερα